Sydney

Født den 14. desember 2015
Klokka 5:05 Uhr
Vekt:120 g

Farge: blue tortie / silber?

Bilder med 10 uker

Bilder til 8 uker

Bilder til 5,5 uker

Bilder mellom 2 + 3,5 uke
27. desember 2015

Sydney´s første dag på verden

Hjertelig velkommen