September 2011
     
"Lille Lucy"
vår liten mus med hennes to forskjellige øyenfarger (odd eyed)
veier allerede 1125 g med 10 uker
     
7 uke
4 uke
2 uke
1 uke
nyfødt