Septembert 2011

24. August 2011

Leandro veier ved 10 uker 1425 g

7 uke
4 uke
2 uke
1 uke
nyfødt