Lancelot i August 2013
Lancelot i Juli 2013
Lancelot etter at han kom tilbake i Juni 2013
Oktober 2011
September 2011
24. August 2011
Lancelot veier ved 10 uker 1358 g
7 uke
4 uke
2 uke
1 uke
nyfødt